Header
 
 

Provisió de serveis de T.I.

 • Serveis integrals
  • Consultoria estratègica
  • Externalització de la direcció de TIC
  • Implementació
  • Optimizació
  • Manteniment
  • Migració
  • Administració
 • Serveis de provisió de productes tecnològics: hard i soft
  • Configuració i assessorament:
   • Alta disponibilitat
   • Enmagatzemament
   • Servidors
   • PCs, Portàtils, Workstations, PDAs
   • Perifèrics, etc.
  • Provisió de productes TIC de tercers
  • Diseny i construcció de servidors a mida
  • Diseny i implantació de solucions VoIP (veu sobre IP)
 • Serveis Internet
  • Hosting i Housing, mail backup
  • Conectivitat: VPN, ADSL, SDSL...
  • Gestió de dominis i adreces de correu corporatives
  • Diseny i desenvolupament de planes Web, Portals corporatius, Intranets i Extranets
 • Formació a mida
 • Coaching
  • Gestió i potenciació d'equips de desenvolupament
  • Gestió i millora en equips d'atenció a l'usuari

Desenvolupament de productes de T.I.

 • Serveis Web
  • Planes Web.
   • Projectes Web i Portals corporatius.
   • Intranets i aplicacions de gestió en entorn Web.
   • Diseny, navegabilitat, continguts, maquetació i programació.
  • Dominis: gestió integral
  • Correu electrònic
  • Hosting i Housing
  • Posicionament Web
 • Aplicacions de gestió en entorns Web
  • Eines de portal i gestió de continguts
  • Gestió documental
  • CRM
  • ERP
  • Gestió de projectes
  • Desenvolupaments a mida
 • Gestió de correu electrònic
  • Servidors de correu amb múltiples dominis
  • Prevenció i protecció envers atacs
  • Reducció de spam i phishing

Xarxes

 • Instalació i configuració de xarxes
 • Migració de sistemes de xarxa
 • Integració de sistemes
  • Autentificació única
  • Directoris electrònics
 • Gestió d'identitats
 • Conexions WAN
  • Interconexió de xarxes distribuides
  • Integració de xarxes LAN, WAN i Wireless
  • Integració de directoris electrònics
 • Intranet
  • Distribució de recursos Internet/Intranet (web/correu electrònic/P2P...)

Virtualització

 • Virtualització de servidors
  • Consultoria i anàlisi de requisits
  • Diseny de plataformes
  • Infraestructura
  • Actualizació i ampliació d'entorns virtuals
  • Consolidació de servidors físics i serveis
  • Virtualització d'enmagatzemament, llibreries de cintes
  • Externalització de sales de màquines completes
 • Virtualització de escriptoris
  • Portabilitat de Desktops al data center
  • Virtualització d'aplicacions
 • Continuitat del negoci
  • Diseny de plans d'Alta Disponibilitat, continuitat de negoci i seguretat.
  • Recuperació envers desastres
  • Alta disponibilitat

Enmagatzemament

 • Enmagatzemament primari
  • DAS (enmagatzemament amb conexió directa)
  • NAS (enmagatzemament conectat en xarxa)
 • Enmagatzemament secundari
  • Servidors remots de backup

Sistemes de Gestió i Bases de Dades

 • Ingenieria inversa d'aplicacions
 • Desenvolupament d'aplicacions a mida

Sistemes de seguretat

 • Seguretat d'accès
  • Control d'accès
  • Solucions de tallafocs
  • VPN (xarxes privades virtuals)
 • Seguretat del contingut
  • Antivirus
  • Filtres de continguts
  • Fintres de correu no desitjat
 • Seguretat d'identitat
  • Gestió i autentificació d'usuaris (SSO: Single Sign On)
  • Certificats digitals
  • PKI
 
 
Inici |  Qui sóm |  Productes i Serveis |  Mapa |  Contacte
(C) European BizSolutions 2010 |  Legal  
English | Español | Català