Header
 
 

Consultoria de negoci

Tenim més de vint anys d'experiència en el disseny, desenvolupament i negociació de projectes de telecomunicacions, incloent veu (telefonia fixa i mòbil) i dades, amb els principals operadors a Espanya. Podem analitzar i definir la infraestructura de comunicacions que el seu negoci necessita, per necessitats tècniques i de costos, d'un sol operador o combinant el millor de cadascún en cada cas.

També oferim anàlisi del negoci en el seu conjunt, especialitzant-nos en l'aportació de solucions tecnològiques per a la millora del mateix.

Treballs d'Enginyeria

Tenim acords sòlids amb empreses amb les que realitzem, conjuntament, projectes d'enginyeria, per resoldre problemes de control i vigilància remots, així com projectes integrals d'instal·lacions tant en edificis d'oficines com industrials. En aquests casos, ens podem encarregar del projecte complet i de la seva execució, incloent sales de control, sales de màquines, electrònica de planta, telefonia IP, cablatge estructurat, domòtica, etc. així com totes les obres de reforma necessàries.

Gestió de la Informació

El desenvolupament d'aplicacions a mida es fonamenta en el reaprofitament de components, en diferents capes, per aconseguir uns terminis i uns costos raonables, sense renunciar a obtenir un producte ajustat a les necessitats de cada client.

La base dels nostres projectes és habitualment un conglomerat de sistemes oberts (basats en programari de codi obert, públic, i de solidesa provada), tant de desenvolupament propi com de tercers, sobre el qual es construeixen les aplicacions específiques per a cada sector, de manera integrada. Al seu torn, aquestes aplicacions es completen i parametritzar fins ajustar el producte a cada cas específic.

Oferim dues fórmules d'explotació per als nostres productes:

  • Aplicacions a casa:

    En aquesta modalitat, el client té a la seva oficina tota la infraestructura necessària per treballar: servidors, línies de dades, etc. Aquesta infraestructura és relativament cara de mantenir (espai, manteniment, connexions especials, condicions controlades...) i normalment només és una bona opció en casos especials (grans moviments de dades, informació extremadament confidencial i de gran valor...); sol comportar uns considerables despeses d'explotació indirectes (xarxes privades virtuals, sala de màquines, etc.).

  • Aplicacions en lloguer:

    Aquesta modalitat té uns costos d'operació més baixos, al compartir diversos clients una mateixa infraestructura (servidors, actualitzacions, etc.) I és, habitualment, la millor elecció en el cas de petites empreses, tot i que també és una solució adient per a negocis amb gran profusió de petites seus, ja que permet operar amb una infraestructura mínima en cada una d'elles (una connexió a internet). Com a contrapartida, les aplicacions poden no ser tan ràpides quan es treballa amb dades de gran mida (per exemple, fotografies) i cada seu depèn totalment de la seva connexió a internet.

Pot consultar el nostre catàleg de serveis complet per a més detalls.

 
 
Inici |  Qui sóm |  Productes i Serveis |  Mapa |  Contacte
(C) European BizSolutions 2010 |  Legal  
English | Español | Català